Knivkurser for            undervisere     

Kniven som et pædagogisk værktøj

Et praktisk kursus i knivfremstilling, med vægt på pædagogiske og håndværksmæssige muligheder.

Om faget

Knivbygning er i de senere år blevet meget populært og er i dag et fag der tages op på de fleste skoler, institutioner og i forskellige andre sammenhænge for både børn, unge og voksne. Kun få lærere og instruktører har viden og erfaring på området., så behovet for kvalificeret uddannelse er stort.

Om knivbygning

Knivbygning er meget mere end at sætte en træklods på en klinge, idet resultatet alt for ofte bliver den berygtede firkantede kniv med runde hjørner.

For at kunne formidle glæden ved faget er det nødvendigt at have et grundigt kendskab til de forskellige teknikker og at kunne overskue processen fra design af kniven, til den sidste finish.

Om kurset

På kurset kommer deltagerne til at fremstille en kniv og får herigennem praktisk kendskab til en række af de problemer og spørgsmål de senere vil blive stillet overfor.

Foruden de rent praktiske tips og tricks til undervisningsbrug fokuseres der på de pædagogiske og udviklingsmæssige muligheder faget rummer.

Rammerne

Udover et egnet lokale med enkelte uundværlige maskiner, har jeg mulighed for at medbringe alt fornødent værktøj og specialudstyr, ligesom jeg råder over et bredt udvalg af fabriksfremstillede og håndlavede knivklinger, samt materialer til skæfte og skede i alle prislag.

Manden

Jeg har som knivmager siden 1980 lagt vægt på arbejdet med form, design og det personlige udtryk i kniven, og har vundet adskillige præmier i såvel danske som nordiske knivkonkurrencer.

I en årrække har jeg, ved siden af et job som efterskolelærer, kørt en lang række knivkurser for meget forskellige grupper af mennesker.

Jeg er nu freelance på fuld tid.